We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.


AKO AKTUALIZOVAŤ ALEBO OVERIŤ STAV SVOJHO CESTOVNÉHO POVOLENIA

Máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho súčasného cestovného povolenia do USA? Prostredníctvom našich internetových stránok vám môžeme pomôcť overiť a pred ďalšou návštevou Spojených štátov aktualizovať vaše povolenie ESTA. Náš užívateľsky prívetivý formulár má niekoľko polí, ktoré je potrebné vyplniť, aby sme mohli nájsť vaše aktuálne ESTA povolenie a vykonať potrebné zmeny. Odporúčame aktualizovať svoje cestovné povolenie, ak:

  • Ste zmenili svoju e-mailovú adresu od poslednej žiadosti
  • Ste zmenili adresu v USA, kde budete bývať od poslednej žiadosti

Odporúčame vám skontrolovať stav ESTA cestovného povolenia, ak:

  • Ste stratili svoje číslo ESTA
  • Nie ste si istí, či ste o povolenie žiadali
  • Nie ste si istí, či vaše ESTA cestovné povolenie vypršalo? ESTA je platná len po dobu dvoch rokov
  • Niekto vo vašej cestovnej skupine, vo vašej rodine alebo napr. kolega si nie je istý stavom svojho ESTA cestovného povolenia

Čo sa stane po podaní?

Zákaznícky servis posúdi vašu požiadavku a nájde vaše predchádzajúce žiadosti, aby vykonal požadované zmeny. Akonáhle sú aktualizácie dokončené a overené, dostanete aktualizované ESTA povolenie vo formáte PDF e-mailom. Proces revízie a aktualizácie je zvyčajne dokončený v rovnaký deň. Účtujeme poplatok za spracovanie žiadosti USD $34,00Manhattan picture