We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.


POŽÁDAT O ESTA ONLINE

Elektronický systém cestovních povolení je online aplikace vztahující se k programu bezvízového styku. Všichni návštěvníci Spojených států, kteří přijedou letecky nebo po moři, musí získat cestovní povolení před odjezdem. Prostřednictvím těchto webových stránek můžete odeslat ESTA ke zpracování a zhodnocení odbornou firmou. Aplikace je k dispozici pouze on-line a skládá se ze 4 jednoduchých kroků. Povolení ESTA je obvykle vydáváno stejný den a platí po dobu dvou let. Může být použito pro více návštěv tak dlouho, dokud se údaje v žádosti nezmění.

Cestujícím se doporučuje zažádat o ESTA před provedením rezervace hotelu nebo letenek. Schválené povolení může být aktualizováno s novým itinerářem před odjezdem a dá se použít pro návštěvy na dobu až 90 dnů v oblasti turistického ruchu, obchodu, tranzitu, zdravotnictví a neakreditovaných studijních programů. Veškeré zamítnuté žádosti o cestovní autorizaci nebudou účtovány.

Schválené povolení ESTA bude zasláno emailem ve formátu PDF a bude vypadat jako příklad uvedený níže.Esta Application example


Program bezvízového styku se skládá z 38 zemí, kde občané mohou požádat o cestovní povolení (ESTA) a navštívit Spojené státy pro turistiku či podnikání až na 90 dnů.


Země bez vízové povinnosti
Andorra
Australia
Austria
Belgium
Brunei
Chile
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Monaco
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Republic of Malta
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Kingdom
*(England, Northern Ireland,
Scotland and Wales)